DEEP CLUB, Makarska

Projektant: Iva Baković Miličević

Izvođač radova: Arte

Godina: 2015